List of States Polytechnic


Govt. Polytechnic Sundernagar

Govt. Polytechnic Hamirpur

Govt. Polytechnic Rohroo, Shimla

Govt. Polytechnic for Women Kandaghat, Distt. Solan

Govt. B.R. Ambedkar Polytechnic Ambota

Govt. Polytechnic Kangra

Govt. Millennium Polytechnic Chamba

Govt. Polytechnic Banikheth, Chamba

Govt. Polytechnic Talwar (Jaisinghpur)